Metan pumpe

CNG gas je prirodni gas koji se komprimuje ( sabija) pod pritiskom, a glavni sastojak je metan koji ima najmanji koeficijent emisije ugljendioksida po jedinici oslobođene energije u poređenju sa ostalim derivatima. Ima odlične ekološke osobine, perfomanse, i ekonomski je isplativ.

 

 

Pogledajte spisak metan pumpi

 

Saveti za štednju prirodnog gasa

 

Novosti

Naknada za unapređenje energetske efikasnosti

01.07.2019.

Poštovani kupci prirodnog gasa,

Ovim vas obaveštavamo da je, na osnovu Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara („Službeni glasnik RS“, broj 95 od 08.12.2018. godine), donet Pravilnik o obrascu prijave evidencije...

Opširnije...

TROŠKOVI ENERGIJE ZA GREJANJE STAMBENOG PROSTORA grejna sezona 2018/2019.

01.01.2019.

Za grejanje prosečno izolovanog stambenog prostora od 60 m2 na 20oC u toku 16 sati dnevno u celom stanu, 180 dana u grejnoj sezoni, potrebna je energija od oko 9.000 kWh (150 kWh/m2 je prosečna procenjena potrošnja za grejanje u Srbiji). Najniže troškove energije za grejanje, za navedene...

Opširnije...

TROŠKOVI ENERGIJE ZA GREJANjE STAMBENOG PROSTORA grejna sezona 2017/2018.

20.10.2017.

Za grejanje prosečno izolovanog stambenog prostora od 60 m2 na 20oC u toku 16 sati dnevno u celom stanu, 180 dana u grejnoj sezoni, potrebna je energija od oko 9.000 kWh (150 kWh/m2 je prosečna procenjena potrošnja u Srbiji).

Najniže troškove energije za grejanje, za navedene...

Opširnije...

Saniran međunarodni gasovod Batajnica – Sarajevo

20.09.2017.

U periodu 12.-19.09.2017. godine Stručne Službe JP Srbijagas, Novi Sad, ekipa održavanja iz Zrenjanina je izvodila radove na sanaciji međunarodnog gasovoda Batajnica – Sarajevo, prećnika 400 mm i nazivnog pritiska 50 bara na razdelniku pre prelaska gasovoda ispod...

Opširnije...

Kratak prekid distribucije gasa za industrijske potrošače

12.09.2017.

U četvrtak, 14.09. od 09:00 do 21:00 neće biti gasa za industrijske potrošače u distributivnoj mreži Loznica-gasa.Opširnije...

Cene prirodnog gasa i pristupa sistemu za distribuciju

22.08.2017.

Od 01. oktobra 2017. godine, važi nova Odluka o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa i Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje.

Napomena: Cene su ostale nepromenjene

Detaljnije možete da pogledate na stranici cenovnik.Opširnije...

Nove cene prirodnog gasa

17.12.2016.

Od 01. februara 2017. godine, nove cene prirodnog gasa.

Nove cene možete da pogledate na stranici cenovnik.Opširnije...

Trenutne vremenske prilike