Kontakt

 
 
email
Adresa:
Loznica-Gas d.o.o. Loznica
Vojvode Mišića 4
15300 Loznica, Srbija
Telefoni


Telefoni:
015/876-823

Brojevi telefona za hitne intervencije:
064/888-36-00
064/888-37-03
064/888-37-05
064/888-37-06

Faks:
015/876-834


 
web

 


Web:

www.loznica-gas.rs

email

E-mail:

office@loznica-gas.rs
 

Šifra delatnosti: 3522
MB: 17547402
PIB: 103243915
PDV: 123390712

Tekući računi:

205-70761-41 (Komercijalna banka)
160-114803-17 (Banka Intesa)
325-9500700009660-24 (OTP banka)

Devizni:
540100-17547402 (Komercijalna banka)