O nama

Akcionarsko društvo Loznica-Gas a.d. osnovano je 24.02.2004. godine. Na osnovu člana 11. i 188. Zakona o preduzećima, odredbi člana 6. Zakona o transportu, distribuciji i korišćenju prirodnog gasa i člana 4. Zakona o stranim ulaganjima i čl. 47 Ugovora o osnovanju akcionarskog društva za distribuciju gasa LOZNICA – GAS A.D. Loznica u mešovitoj svojini.

Osnivači su:


 • Naftna industrija Srbije, Novi Sad, Narodnog fronta br. 12, deo preduzeća za transport i promet prirodnog i tečnog gasa NIS –ENERGOGAS, Beograd, ul. Autoput br. 11
 • JKP TOPLANA - LOZNICA, Loznica, ul. Vere Blagojevic bb
 • MSA, Dolni Benešov, Češka Republika

Društvo posluje pod firmom : Akcionarsko društvo za distribuciju gasa LOZNICA - GAS a.d. Loznica, u mešovitoj svojini.
Skraćena firma Društva je: LOZNICA-GAS A.D. Loznica. Upotreba skraćene firme Društva utvrđuje se odlukom Upravnog odbora Društva.

Društvo obavlja sledeće delatnosti:

40203

distribucija prirodnog gasa

40053

instalacioni radovi

45210

gradski cevovodi, grubi građevinski radovi i specifični radovi niskogradnje

45110

zemljani radovi : iskop, raskopavanje, nivelisanje i slično

45220

montaža krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova

45250

ostali gradevinski radovi uključujuci i specijalizovane radove

45310

postavljanje električnih instalacija i opreme

45320

izolacioni radovi, postavljanje cevovodnih instalacija u zgradama i drugim objektima

45330

postavljanje cevnih instalacija

45440

bojenje objekata niskogradnje sa oznakama

45450

ostali završni radovi u građevinarstvu

45510

pripremni radovi u građevinarstvu-raščišćavanje gradilišta i iskop kanala

51510

trgovina na veliko tečnim i gasovitim gorivima

51540

trgovina na veliko robom, cevima, uređajima i opremom za centralno grejanje

52450

trgovina na malo aparatima za domaćinstvo

62120

skladištenje raznovrsne robe

64200

telekomunikacije (prenos informacija kablovima i održavanje mreže)

65210

finansijski lizing-davanje u zakup

74130

ispitivanje tržišta

74201

prostorno planiranje

74202

projektovanje građevinskih i drugih objekata

74203

inženjering, izrada studija, elaborata, vodenje investitorskih poslova, strucni nadzor i geodetski radovi

74204

ostale arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehnički saveti

74130

istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja

74140

konsalting i menadžment poslovi

74300

tehničko ispitivanje i analiza

Društvo obavlja i poslove spoljnotrgovinskog prometa u okviru registrovanih delatnosti i usluge u spoljnotrgovinskom prometu u skladu sa Zakonom o spoljnotrgovinskom poslovanju:

•  zastupanje stranih firmi i lica (osim advokatskog)

•  posredovanje u prometu roba i usluga

•  konsignacioni poslovi i poslovi lizinga

•  organizovanje poslovne saradnje i kooperacije između domaćih i stranih fizičkih i pravnih lica

•  pripremni uvoz reprodukcionog materijala radi dorade ili obrade u zemlji

•  ekonomske, organizacione i tehnološke usluge

•  usluge atestiranja

•  priređivanje i organizacija privrednih manifestacija, promocija drugih privrednih aktivnosti

Društvo je osnivano radi obezbedenja uslova za dalju realizaciju Programa gasifikacije široke potrošnje na teritoriji Opštine Loznica , kao i korišcenja izgradene distributivne gradske gasovodne mreže i gasovodnih objekata za snabdevanje prirodnim gasom domacinstava, male privrede, komunalnih potrošaca i drugih korisnika prirodnog gasa na teritoriji Opštine Loznica , kao i ostvarivanje ciljeva osnivaca sadržanih u:

 • obezbeđenju priključenja što većeg broja korisnika prirodnog gasa na izgrađenu distributivnu gasovodnu mrežu, radi stvaranja uslova za korišcenje ekonomičnog ekološkog energenta prirodnog gasa na teritoriji Opštine Loznica
 • stvaranju uslova za rasterećenje elektroenergetskog bilansa Opštine Loznica i Republike Srbije obezbeđenjem tehničko-tehnološkog jedinstva funkcionisanja i razvoja distributivne gradske gasovodne mreže
 • obezbeđenju korišćenja ekološkog energenta sa svim njegovim uticajem na životnu sredinu u Opštini Loznica
 • razvoju i unapređenju delatnosti od posebnog društvenog interesa vezano za distribuciju i korišcenje prirodnog gasa u domacinstvima, maloj privredi i kod komunalnih potrošaca,
 • angažovanju slobodnih kapaciteta domacih proizvodaca gasne opreme, uredaja i instalacija, kao i slobodnih kapaciteta u gradevinarstvu i mašinskoj industriji Opštine Loznica,
 • obezbedenju kontinuiranog i bezbednog obavljanja delatnosti distribucije prirodnog gasa na podrucju teritorije Opštine Loznica, kao delatnosti od opšteg interesa i zadovoljenja potreba korisnika prirodnog gasa za ovim energentom,
 • racionalnijeg korišcenja raspoloživih materijalnih i kadrovskih resursa Opštine Loznica i osnivaca na realizaciji programa gasifikacije,
 • sticanja dobiti.

Utvrdeni ciljevi predstavljaju zajednicki poslovni interes osnivaca Društva.

Društvo bez upisa u sudski registar obavlja i druge delatnosti koje služe delatnosti upisanoj u registar, a koje se uobicajeno obavljaju uz te delatnosti, u manjem obimu i povremeno.