Planovi

Za potrebe snabdevanja prirodnim gasom budućih potrošača na lokaciji obuhvaćenoj prvom fazom gasifikacije u gradu Loznici, urađen je Glavni projekat (mašinski i građevinski) distributivne mreže. Granice projekta su: izlazna PP šahta na GMRS "Luk" koja se nalazi na katastarskoj parceli br. 968/1 i KMRS potrošača na datoj lokaciji.

Osnovna distributivna mreža obuhvata prostor sa granicama: na SI, budućom saobraćajnicom do ukrštanja sa ulicom Drinskom, zatim levom stranom Drinske ulice u smeru struje gasa, sa bočnim odvojcima u ulici Braće Jugovića, Majevičkoj, ul. 9. maja. Posle prelaska pruge Šabac-Zvornik , dalje ulicom Drinska, sa bočnim odvojcima u ulici Georgija Jakšića. Zatim desnom stranom ulice Bulevar Dositeja Obradovića, sa bočnim odvojcima u ulici Slobodana Penezića Krcuna, Beogradskoj, ulici Moše Pijade, dalje ulicom Vladisava Bronjevskog sa odvojcima u ulici Miloša Pocerca, Žiće Markovića, i Lagatorskoj ulici, dalje Desnom stranom ulice Kneza Miloša do ponovnog prelaska pruge Šabac-Zvornik, ulici Luke Stevića i duž ulice Prvog Maja.

Glavnim projektom je obrađeno:

  • Ukrštanje, odnosno paralelno vođenje gasovoda sa ostalim podzemnim i nadzemnom instalacijama
  • Način polaganja gasovoda
  • Sve ostale potrebne građevinske radove na trasi gasovoda i objektima na trasi gasovoda, koji uslovljavaju sigurnu i bezbednu eksploataciju gasovoda
  • Sve elemente instalacija, koji omogućavaju sigurnu i bezbednu eksploataciju gasovoda, kao elemente za opemenu o vrsti podzemno postavljene instalacije
  • Potrebne gasodinamičke proračune kao i izbor opreme i materijala.
 
pdf
Izveštaj o radu za 2013. godinu (pdf)
pdf
Plan rada za 2014. godinu