Saveti za štednju prirodnog gasa:

 

 • Prirodni gas ionako trošite samo onda kada Vi smatrate da vam je potreban. To je već ušteda! 
 • Savetujemo da pre uvođenja prirodnog gasa uradite toplotnu izolaciju svog objekta. Ako niste, što pre je uradite, ostvarićete veće uštede.
 • Prostorije zagrevajte do određene temperature koja vam pruža ugodnost. Savetujemo ugradnju termo regulacionih ventila na radijatorima u prostorijama koje ne koristite stalno (spavaće sobe, spratne etaže itd). U prostoriju u kojoj Vam je regulator temperature, nikad ne koristite termo ventile, niti zatvarajte obične. Kotao će se truditi da postigne zadatu temperaturu, a Vi ili vaš termo ventil ga sprečava u tome. Tada je potrošnja ogromna.
 • Provetravanje prostorija zimi odradite kratkotrajno sa potpuno otvorenim prozorima, a ne celodnevno sa malo otvorenim.
 • Ako trošite sanitarnu vodu preko gasnih protočnih bojlera ili kombinovanih kotlova smanjite temperaturu na optimalnu (45 – 50 °C). Može i niže, kako vama odgovara.
 • Podesite i temperaturu kotlovske vode kod svojih kotlova na ne više od 60 - 65°C, osim kod kondenzacionih kotlova i podnog grejanja. Kod njih su temperature znatno niže. Tako onemogućavate stvaranje kamenca kao toplotnog izolatora u izmenjivačima toplote vaših bojlera i kotlova.
 • Redovno kod vašeg servisera servisirajte svoje gasne uređaje. Ako serviseri utvrde da se stvorio kamenac, moguće ga je otkloniti hemijskim putem. Neka Vam serviseri provere i ispravnost dimnjačke instalacije.
 • Ako koristite gas za kuvanje, kuvajte smanjenim plamenom u ispravno dimenzionisanim posudama. Nemojte da Vam plamen liže posudu spolja čime se gubi dragocena energija.
 • Dobra automatika za regulaciju može ostvariti značajne uštede u odnosu na on-off regulaciju.
 • Redovno proveravajte svoju potrošnju na samom gasomeru. Vodite evidenciju. Koristiće Vam.
 • Plaćajte u roku dospeća računa. Time izbegavate kamate.
 • ...