Odluka o visini troškova priključenja na sistem za distribuciju prirodnog gasa za 2024. godinu

Poštovani potrošači, Odlukom  direktora “Loznica-gas” doo, na koju saglasnost daje Agencija za energetiku Republike Srbije, promenjena je cena troškova priključenja na sistem za distribuciju prirodnog gasa. Sa primenom nove cene počeće se 01. juna 2024. godine.

Odluka o visini troškova priključenja-2024 – dokument preuzmite OVDE

Saglasnost na Odluku o visini troškova priključenja-2024 – dokument preuzmite OVDE

Odluka o visini troškova priključenja na sistem za distribuciju prirodnog gasa za 2023. godinu

Poštovani potrošači, Odlukom v.d. direktora “Loznica-gas” doo, na koju saglasnost daje Agencija za energetiku Republike Srbije, promenjena je cena troškova priključenja na sistem za distribuciju prirodnog gasa. Sa primenom nove cene počeće se 01. maja 2023. godine.

Odluka o visini troškova uključenja – PREUZMI

Saglasnost Agencije za energetiku – PREUZMI

Obaveštenje

Poštovani potrošači,

Obaveštavamo Vas da će se isporučeni prirodni gas umesto u kubnim metrima (m3) obračunavati u kilovat časovima (kWh).

Loznica-gas doo, Loznica, dobila je saglasnost Agencije za energetiku Republike Srbije na Odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, koju je doneo v.d direktora Loznice-gas doo, a u skladu sa Metodologijom za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje. Pomenutom odlukom se tarife za kapacitet iskazuju u dinarima/kWh/dan/godinu, a tarife za energent u dinarima/kWh.

Promena u načinu iskazivanja cena prirodnog gasa za javno snabdevanje neće imati ekonomsko finansijske efekte na visinu tarifa i prosečnih cena prirodnog gasa za javno snabdevanje.

Cena prirodnog gasa za javno snabdevanje obračunavaće se u kilovat časovima (kWh) od 1. oktobra 2022. godine.

Odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje preuzmite OVDE

Odluku o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa preuzmite OVDE

POZIV ZA PRIKLЈUČENЈE NA GASOVODNU MREŽU POD PROMOTIVNIM USLOVIMA

Poziv svim zainteresovanim građanima za priključenje na distributivnu gasovodnu mrežu Loznica-gas doo, pod sledećim promotivnim uslovima:

Cena kućnog gasnog priključka: 780 evra, u dinarskoj protivvrednosti

Način plaćanja: Mogućnost plaćanja troška priključenja na 36 mesečnih rata, beskamatno, s tim što iznos koji odgovara PDV-u, a ulazi u cenu od 780 evra, kupac plaća avansno, u roku od 3 dana od dana izdavanja računa;

Preostali iznos kupac plaća u 36 jednakih mesečnih rata, pri čemu prva rata dospeva u roku od 8 dana od dana zaključenja Ugovora, a ostale rate u skladu sa planom otplate.

Loznica-gas doo će kupcu izdati plan otplate troškova priključenja sa iznosom i datumom dospeća svake pojedinačne mesečne rate troškova priključenja.

Plan otplate predstavlja sastavni deo ugovora.

Rok za završetak radova na izgradnji tipskog gasnog priključka je 90 dana od dana plaćanja prve mesečne rate troškova za priključenje.

NAPOMENA: Opcija plaćanja na 36 rata se odnosi  ISKLjUČIVO na fizička lica. U slučaju da se radi o pravnom licu, cena je ista, ali se ne može plaćati na 36 rata.