Kontakt

Adresa:
Loznica-Gas d.o.o. Loznica
Vojvode Mišića 4
15300 Loznica, Srbija Telefoni

Telefoni:
015/876-823

Brojevi telefona za hitne intervencije:
064/888-36-00
064/888-37-05
064/888-37-06

Faks:
015/876-834

E-mail:
office@loznica-gas.rs

Željko Radić – v.d. direktor
Vlado Krsmanović – izvršni direktor
Komercijala
Odeljenje naplate
Šifra delatnosti: 3522
MB: 17547402
PIB: 103243915
PDV: 123390712

Tekući računi:

205-70761-41 (Komercijalna banka)
160-114803-17 (Banka Intesa)
325-9500700009660-24 (OTP banka)

Devizni:
540100-17547402 (Komercijalna banka)

Pošaljite nam poruku:

[contact]