O nama

AKCIONARSKO DRUŠTVO LOZNICA-GAS A.D. OSNOVANO JE 24.02.2004. GODINE. NA OSNOVU ČLANA 11. I 188. ZAKONA O PREDUZEĆIMA, ODREDBI ČLANA 6. ZAKONA O TRANSPORTU, DISTRIBUCIJI I KORIŠĆENJU PRIRODNOG GASA I ČLANA 4. ZAKONA O STRANIM ULAGANJIMA I ČL. 47 UGOVORA O OSNOVANJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA DISTRIBUCIJU GASA LOZNICA – GAS A.D. LOZNICA U MEŠOVITOJ SVOJINI.

Osnivači su:

 • Naftna industrija Srbije, Novi Sad, Narodnog fronta br. 12, deo preduzeća za transport i promet prirodnog i tečnog gasa NIS –ENERGOGAS, Beograd, ul. Autoput br. 11
 • JKP TOPLANA – LOZNICA, Loznica, ul. Vere Blagojevic bb
 • MSA, Dolni Benešov, Češka Republika

Društvo posluje pod firmom : Akcionarsko društvo za distribuciju gasa LOZNICA – GAS a.d. Loznica, u mešovitoj svojini.
Skraćena firma Društva je: LOZNICA-GAS A.D. Loznica. Upotreba skraćene firme Društva utvrđuje se odlukom Upravnog odbora Društva.

Društvo obavlja sledeće delatnosti:

40203 distribucija prirodnog gasa
40053 instalacioni radovi
45210 gradski cevovodi, grubi građevinski radovi i specifični radovi niskogradnje
45110 zemljani radovi : iskop, raskopavanje, nivelisanje i slično
45220 montaža krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova
45250 ostali gradevinski radovi uključujuci i specijalizovane radove
45310 postavljanje električnih instalacija i opreme
45320 izolacioni radovi, postavljanje cevovodnih instalacija u zgradama i drugim objektima
45330 postavljanje cevnih instalacija
45440 bojenje objekata niskogradnje sa oznakama
45450 ostali završni radovi u građevinarstvu
45510 pripremni radovi u građevinarstvu-raščišćavanje gradilišta i iskop kanala
51510 trgovina na veliko tečnim i gasovitim gorivima
51540 trgovina na veliko robom, cevima, uređajima i opremom za centralno grejanje
52450 trgovina na malo aparatima za domaćinstvo
62120 skladištenje raznovrsne robe
64200 telekomunikacije (prenos informacija kablovima i održavanje mreže)
65210 finansijski lizing-davanje u zakup
74130 ispitivanje tržišta
74201 prostorno planiranje
74202 projektovanje građevinskih i drugih objekata
74203 inženjering, izrada studija, elaborata, vodenje investitorskih poslova, strucni nadzor i geodetski radovi
74204 ostale arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehnički saveti
74130 istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
74140 konsalting i menadžment poslovi
74300 tehničko ispitivanje i analiza

Društvo obavlja i poslove spoljnotrgovinskog prometa u okviru registrovanih delatnosti i usluge u spoljnotrgovinskom prometu u skladu sa Zakonom o spoljnotrgovinskom poslovanju:

•  zastupanje stranih firmi i lica (osim advokatskog)

•  posredovanje u prometu roba i usluga

•  konsignacioni poslovi i poslovi lizinga

•  organizovanje poslovne saradnje i kooperacije između domaćih i stranih fizičkih i pravnih lica

•  pripremni uvoz reprodukcionog materijala radi dorade ili obrade u zemlji

•  ekonomske, organizacione i tehnološke usluge

•  usluge atestiranja

•  priređivanje i organizacija privrednih manifestacija, promocija drugih privrednih aktivnosti

Društvo je osnivano radi obezbedenja uslova za dalju realizaciju Programa gasifikacije široke potrošnje na teritoriji Opštine Loznica , kao i korišcenja izgradene distributivne gradske gasovodne mreže i gasovodnih objekata za snabdevanje prirodnim gasom domacinstava, male privrede, komunalnih potrošaca i drugih korisnika prirodnog gasa na teritoriji Opštine Loznica , kao i ostvarivanje ciljeva osnivaca sadržanih u:

 • obezbeđenju priključenja što većeg broja korisnika prirodnog gasa na izgrađenu distributivnu gasovodnu mrežu, radi stvaranja uslova za korišcenje ekonomičnog ekološkog energenta prirodnog gasa na teritoriji Opštine Loznica
 • stvaranju uslova za rasterećenje elektroenergetskog bilansa Opštine Loznica i Republike Srbije obezbeđenjem tehničko-tehnološkog jedinstva funkcionisanja i razvoja distributivne gradske gasovodne mreže
 • obezbeđenju korišćenja ekološkog energenta sa svim njegovim uticajem na životnu sredinu u Opštini Loznica
 • razvoju i unapređenju delatnosti od posebnog društvenog interesa vezano za distribuciju i korišcenje prirodnog gasa u domacinstvima, maloj privredi i kod komunalnih potrošaca,
 • angažovanju slobodnih kapaciteta domacih proizvodaca gasne opreme, uredaja i instalacija, kao i slobodnih kapaciteta u gradevinarstvu i mašinskoj industriji Opštine Loznica,
 • obezbedenju kontinuiranog i bezbednog obavljanja delatnosti distribucije prirodnog gasa na podrucju teritorije Opštine Loznica, kao delatnosti od opšteg interesa i zadovoljenja potreba korisnika prirodnog gasa za ovim energentom,
 • racionalnijeg korišcenja raspoloživih materijalnih i kadrovskih resursa Opštine Loznica i osnivaca na realizaciji programa gasifikacije,
 • sticanja dobiti.

Utvrdeni ciljevi predstavljaju zajednicki poslovni interes osnivaca Društva.

Društvo bez upisa u sudski registar obavlja i druge delatnosti koje služe delatnosti upisanoj u registar, a koje se uobicajeno obavljaju uz te delatnosti, u manjem obimu i povremeno.