Obaveštenje

Poštovani potrošači,

Obaveštavamo Vas da će se isporučeni prirodni gas umesto u kubnim metrima (m3) obračunavati u kilovat časovima (kWh).

Loznica-gas doo, Loznica, dobila je saglasnost Agencije za energetiku Republike Srbije na Odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, koju je doneo v.d direktora Loznice-gas doo, a u skladu sa Metodologijom za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje. Pomenutom odlukom se tarife za kapacitet iskazuju u dinarima/kWh/dan/godinu, a tarife za energent u dinarima/kWh.

Promena u načinu iskazivanja cena prirodnog gasa za javno snabdevanje neće imati ekonomsko finansijske efekte na visinu tarifa i prosečnih cena prirodnog gasa za javno snabdevanje.

Cena prirodnog gasa za javno snabdevanje obračunavaće se u kilovat časovima (kWh) od 1. oktobra 2022. godine.

Odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje preuzmite OVDE

Odluku o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa preuzmite OVDE