Planovi

ZA POTREBE SNABDEVANJA PRIRODNIM GASOM BUDUĆIH POTROŠAČA NA LOKACIJI OBUHVAĆENOJ PRVOM FAZOM GASIFIKACIJE U GRADU LOZNICI, URAĐEN JE GLAVNI PROJEKAT (MAŠINSKI I GRAĐEVINSKI) DISTRIBUTIVNE MREŽE. GRANICE PROJEKTA SU: IZLAZNA PP ŠAHTA NA GMRS „LUK“ KOJA SE NALAZI NA KATASTARSKOJ PARCELI BR. 968/1 I KMRS POTROŠAČA NA DATOJ LOKACIJI.

Osnovna distributivna mreža obuhvata prostor sa granicama: na SI, budućom saobraćajnicom do ukrštanja sa ulicom Drinskom, zatim levom stranom Drinske ulice u smeru struje gasa, sa bočnim odvojcima u ulici Braće Jugovića, Majevičkoj, ul. 9. maja. Posle prelaska pruge Šabac-Zvornik , dalje ulicom Drinska, sa bočnim odvojcima u ulici Georgija Jakšića. Zatim desnom stranom ulice Bulevar Dositeja Obradovića, sa bočnim odvojcima u ulici Slobodana Penezića Krcuna, Beogradskoj, ulici Moše Pijade, dalje ulicom Vladisava Bronjevskog sa odvojcima u ulici Miloša Pocerca, Žiće Markovića, i Lagatorskoj ulici, dalje Desnom stranom ulice Kneza Miloša do ponovnog prelaska pruge Šabac-Zvornik, ulici Luke Stevića i duž ulice Prvog Maja.

Glavnim projektom je obrađeno:

Ukrštanje, odnosno paralelno vođenje gasovoda sa ostalim podzemnim i nadzemnom instalacijama
Način polaganja gasovoda
Sve ostale potrebne građevinske radove na trasi gasovoda i objektima na trasi gasovoda, koji uslovljavaju sigurnu i bezbednu eksploataciju gasovoda
Sve elemente instalacija, koji omogućavaju sigurnu i bezbednu eksploataciju gasovoda, kao elemente za opemenu o vrsti podzemno postavljene instalacije
Potrebne gasodinamičke proračune kao i izbor opreme i materijala.