POZIV ZA PRIKLЈUČENЈE NA GASOVODNU MREŽU POD PROMOTIVNIM USLOVIMA

Poziv svim zainteresovanim građanima za priključenje na distributivnu gasovodnu mrežu Loznica-gas doo, pod sledećim promotivnim uslovima:

Cena kućnog gasnog priključka: 780 evra, u dinarskoj protivvrednosti

Način plaćanja: Mogućnost plaćanja troška priključenja na 36 mesečnih rata, beskamatno, s tim što iznos koji odgovara PDV-u, a ulazi u cenu od 780 evra, kupac plaća avansno, u roku od 3 dana od dana izdavanja računa;

Preostali iznos kupac plaća u 36 jednakih mesečnih rata, pri čemu prva rata dospeva u roku od 8 dana od dana zaključenja Ugovora, a ostale rate u skladu sa planom otplate.

Loznica-gas doo će kupcu izdati plan otplate troškova priključenja sa iznosom i datumom dospeća svake pojedinačne mesečne rate troškova priključenja.

Plan otplate predstavlja sastavni deo ugovora.

Rok za završetak radova na izgradnji tipskog gasnog priključka je 90 dana od dana plaćanja prve mesečne rate troškova za priključenje.

NAPOMENA: Opcija plaćanja na 36 rata se odnosi  ISKLjUČIVO na fizička lica. U slučaju da se radi o pravnom licu, cena je ista, ali se ne može plaćati na 36 rata.