TROŠKOVI ENERGIJE ZA GREJANJE STAMBENOG PROSTORA grejna sezona 2018/2019.

Za grejanje prosečno izolovanog stambenog prostora od 60 m2 na 20oC u toku 16 sati dnevno u celom stanu, 180 dana u grejnoj sezoni, potrebna je energija od oko 9.000 kWh (150 kWh/m2 je prosečna procenjena potrošnja za grejanje u Srbiji). Najniže troškove energije za grejanje, za navedene uslove, u grejnoj sezoni 2018/2019. (prema cenama iz oktobra 2018.) imaće domaćinstva koja se greju na drvo u područjima Srbije u kojima se ono može nabaviti po nižim cenama (na primer 4.550 dinara po m3) i ukoliko imaju novije peći čija je efikasnost veća, npr. 65%. U tom slučaju im je za nabavku goriva potrebna 37,5 hiljada dinara za sezonu. Značajno veće troškove, oko 61 hiljadu dinara, imaće domaćinstva koja koriste skuplje ogrevno drvo (sa cenom 6.250 dinara po m3) i imaju peći niže efikasnosti Prema prosečnoj ceni prirodnog gasa u Srbiji, za grejanje tokom cele zimske sezone treba izdvojiti 42 hiljade dinara, pri čemu je dodatna prednost njegovog korišćenja i komfor koji pruža. Nešto viši su troškovi grejanja na ugalj (48 do 52 hiljade dinara). Građanima koji se greju na pelet godišnji troškovi iznose oko 61 hiljadu, ako se sagoreva u efikasnijim pećima konstruisanim za ovo gorivo. Domaćinstva koja koriste termoakumulacione peći imaće troškove od 48 hiljada dinara, ali samo ukoliko se isključivo koristi jeftinija noćna električna energija. Dopunjavanje peći korišćenjem skuplje električne energije samo tokom dva sata dnevno, uvećava troškove za 44%, tako da oni iznose oko 69 hiljada dinara, što je skuplje od većine alternativnih goriva. Najveće troškove energije za grejanje imaće domaćinstva koja koriste električnu energiju direktno u grejnim telima i kotlovima za etažno grejanje, propan butan gas i lož ulje. Za nabavku energenata ili energije, koja je potrebna za grejanje prosečnog stana tokom cele sezone, ona moraju izdvojiti 128 hiljada dinara za električnu energiju, 132 hiljade za propan butan gas, odnosno 146 hiljada za lož ulje. U odnosu na prethodnu godinu, niže su jedinične cene peleta za 8%, a više cene lož ulja za 41%. Ostale cene nisu bitno promenjene. Navedeni iznosi obuhvataju samo troškove nabavke energije, odnosno goriva, a ne obuhvataju investicione troškove (npr. nabavku peći i ugradnju instalacija centralnog grejanja) i troškove periodičnih pregleda i održavanja.