Korisničko ime je ŠIFRA POTROŠAČA a lozinka SERIJSKI BROJ MERAČA

 

ŠIFRA POTROŠAČA se nalazi prvoj strani Vašeg računa:

SERIJSKI BROJ MERAČA se nalazi na drugoj strani Vašeg računa