TROŠKOVI ENERGIJE ZA GREJANJE STAMBENOG PROSTORA grejna sezona 2018/2019.

Za grejanje prosečno izolovanog stambenog prostora od 60 m2 na 20oC u toku 16 sati dnevno u celom stanu, 180 dana u grejnoj sezoni, potrebna je energija od oko 9.000 kWh (150 kWh/m2 je prosečna procenjena potrošnja za grejanje u Srbiji). Najniže troškove energije za grejanje, za navedene uslove, u grejnoj sezoni 2018/2019. (prema cenama iz oktobra 2018.) imaće domaćinstva koja se greju na drvo u područjima Srbije u kojima se ono može nabaviti po nižim cenama (na primer 4.550 dinara po m3) i ukoliko imaju novije peći čija je efikasnost veća, npr. 65%. U tom slučaju im je za nabavku goriva potrebna 37,5 hiljada dinara za sezonu. Značajno veće troškove, oko 61 hiljadu dinara, imaće domaćinstva koja koriste skuplje ogrevno drvo (sa cenom 6.250 dinara po m3) i imaju peći niže efikasnosti Prema prosečnoj ceni prirodnog gasa u Srbiji, za grejanje tokom cele zimske sezone treba izdvojiti 42 hiljade dinara, pri čemu je dodatna prednost njegovog korišćenja i komfor koji pruža. Nešto viši su troškovi grejanja na ugalj (48 do 52 hiljade dinara). Građanima koji se greju na pelet godišnji troškovi iznose oko 61 hiljadu, ako se sagoreva u efikasnijim pećima konstruisanim za ovo gorivo. Domaćinstva koja koriste termoakumulacione peći imaće troškove od 48 hiljada dinara, ali samo ukoliko se isključivo koristi jeftinija noćna električna energija. Dopunjavanje peći korišćenjem skuplje električne energije samo tokom dva sata dnevno, uvećava troškove za 44%, tako da oni iznose oko 69 hiljada dinara, što je skuplje od većine alternativnih goriva. Najveće troškove energije za grejanje imaće domaćinstva koja koriste električnu energiju direktno u grejnim telima i kotlovima za etažno grejanje, propan butan gas i lož ulje. Za nabavku energenata ili energije, koja je potrebna za grejanje prosečnog stana tokom cele sezone, ona moraju izdvojiti 128 hiljada dinara za električnu energiju, 132 hiljade za propan butan gas, odnosno 146 hiljada za lož ulje. U odnosu na prethodnu godinu, niže su jedinične cene peleta za 8%, a više cene lož ulja za 41%. Ostale cene nisu bitno promenjene. Navedeni iznosi obuhvataju samo troškove nabavke energije, odnosno goriva, a ne obuhvataju investicione troškove (npr. nabavku peći i ugradnju instalacija centralnog grejanja) i troškove periodičnih pregleda i održavanja.

Kontakt

Adresa:
Loznica-Gas d.o.o. Loznica
Vojvode Mišića 4
15300 Loznica, Srbija Telefoni

Telefoni:
015/876-823

Brojevi telefona za hitne intervencije:
064/888-36-00
064/888-37-05
064/888-37-06

Faks:
015/876-834

E-mail:
office@loznica-gas.rs

Željko Radić – v.d. direktor
Vlado Krsmanović – izvršni direktor
Komercijala
Odeljenje naplate
Šifra delatnosti: 3522
MB: 17547402
PIB: 103243915
PDV: 123390712

Tekući računi:

205-70761-41 (Komercijalna banka)
160-114803-17 (Banka Intesa)
325-9500700009660-24 (OTP banka)

Devizni:
540100-17547402 (Komercijalna banka)

Pošaljite nam poruku:

[contact]

Planovi

ZA POTREBE SNABDEVANJA PRIRODNIM GASOM BUDUĆIH POTROŠAČA NA LOKACIJI OBUHVAĆENOJ PRVOM FAZOM GASIFIKACIJE U GRADU LOZNICI, URAĐEN JE GLAVNI PROJEKAT (MAŠINSKI I GRAĐEVINSKI) DISTRIBUTIVNE MREŽE. GRANICE PROJEKTA SU: IZLAZNA PP ŠAHTA NA GMRS „LUK“ KOJA SE NALAZI NA KATASTARSKOJ PARCELI BR. 968/1 I KMRS POTROŠAČA NA DATOJ LOKACIJI.

Osnovna distributivna mreža obuhvata prostor sa granicama: na SI, budućom saobraćajnicom do ukrštanja sa ulicom Drinskom, zatim levom stranom Drinske ulice u smeru struje gasa, sa bočnim odvojcima u ulici Braće Jugovića, Majevičkoj, ul. 9. maja. Posle prelaska pruge Šabac-Zvornik , dalje ulicom Drinska, sa bočnim odvojcima u ulici Georgija Jakšića. Zatim desnom stranom ulice Bulevar Dositeja Obradovića, sa bočnim odvojcima u ulici Slobodana Penezića Krcuna, Beogradskoj, ulici Moše Pijade, dalje ulicom Vladisava Bronjevskog sa odvojcima u ulici Miloša Pocerca, Žiće Markovića, i Lagatorskoj ulici, dalje Desnom stranom ulice Kneza Miloša do ponovnog prelaska pruge Šabac-Zvornik, ulici Luke Stevića i duž ulice Prvog Maja.

Glavnim projektom je obrađeno:

Ukrštanje, odnosno paralelno vođenje gasovoda sa ostalim podzemnim i nadzemnom instalacijama
Način polaganja gasovoda
Sve ostale potrebne građevinske radove na trasi gasovoda i objektima na trasi gasovoda, koji uslovljavaju sigurnu i bezbednu eksploataciju gasovoda
Sve elemente instalacija, koji omogućavaju sigurnu i bezbednu eksploataciju gasovoda, kao elemente za opemenu o vrsti podzemno postavljene instalacije
Potrebne gasodinamičke proračune kao i izbor opreme i materijala.

O nama

AKCIONARSKO DRUŠTVO LOZNICA-GAS A.D. OSNOVANO JE 24.02.2004. GODINE. NA OSNOVU ČLANA 11. I 188. ZAKONA O PREDUZEĆIMA, ODREDBI ČLANA 6. ZAKONA O TRANSPORTU, DISTRIBUCIJI I KORIŠĆENJU PRIRODNOG GASA I ČLANA 4. ZAKONA O STRANIM ULAGANJIMA I ČL. 47 UGOVORA O OSNOVANJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA DISTRIBUCIJU GASA LOZNICA – GAS A.D. LOZNICA U MEŠOVITOJ SVOJINI.

Osnivači su:

 • Naftna industrija Srbije, Novi Sad, Narodnog fronta br. 12, deo preduzeća za transport i promet prirodnog i tečnog gasa NIS –ENERGOGAS, Beograd, ul. Autoput br. 11
 • JKP TOPLANA – LOZNICA, Loznica, ul. Vere Blagojevic bb
 • MSA, Dolni Benešov, Češka Republika

Društvo posluje pod firmom : Akcionarsko društvo za distribuciju gasa LOZNICA – GAS a.d. Loznica, u mešovitoj svojini.
Skraćena firma Društva je: LOZNICA-GAS A.D. Loznica. Upotreba skraćene firme Društva utvrđuje se odlukom Upravnog odbora Društva.

Društvo obavlja sledeće delatnosti:

40203distribucija prirodnog gasa
40053instalacioni radovi
45210gradski cevovodi, grubi građevinski radovi i specifični radovi niskogradnje
45110zemljani radovi : iskop, raskopavanje, nivelisanje i slično
45220montaža krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova
45250ostali gradevinski radovi uključujuci i specijalizovane radove
45310postavljanje električnih instalacija i opreme
45320izolacioni radovi, postavljanje cevovodnih instalacija u zgradama i drugim objektima
45330postavljanje cevnih instalacija
45440bojenje objekata niskogradnje sa oznakama
45450ostali završni radovi u građevinarstvu
45510pripremni radovi u građevinarstvu-raščišćavanje gradilišta i iskop kanala
51510trgovina na veliko tečnim i gasovitim gorivima
51540trgovina na veliko robom, cevima, uređajima i opremom za centralno grejanje
52450trgovina na malo aparatima za domaćinstvo
62120skladištenje raznovrsne robe
64200telekomunikacije (prenos informacija kablovima i održavanje mreže)
65210finansijski lizing-davanje u zakup
74130ispitivanje tržišta
74201prostorno planiranje
74202projektovanje građevinskih i drugih objekata
74203inženjering, izrada studija, elaborata, vodenje investitorskih poslova, strucni nadzor i geodetski radovi
74204ostale arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehnički saveti
74130istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
74140konsalting i menadžment poslovi
74300tehničko ispitivanje i analiza

Društvo obavlja i poslove spoljnotrgovinskog prometa u okviru registrovanih delatnosti i usluge u spoljnotrgovinskom prometu u skladu sa Zakonom o spoljnotrgovinskom poslovanju:

•  zastupanje stranih firmi i lica (osim advokatskog)

•  posredovanje u prometu roba i usluga

•  konsignacioni poslovi i poslovi lizinga

•  organizovanje poslovne saradnje i kooperacije između domaćih i stranih fizičkih i pravnih lica

•  pripremni uvoz reprodukcionog materijala radi dorade ili obrade u zemlji

•  ekonomske, organizacione i tehnološke usluge

•  usluge atestiranja

•  priređivanje i organizacija privrednih manifestacija, promocija drugih privrednih aktivnosti

Društvo je osnivano radi obezbedenja uslova za dalju realizaciju Programa gasifikacije široke potrošnje na teritoriji Opštine Loznica , kao i korišcenja izgradene distributivne gradske gasovodne mreže i gasovodnih objekata za snabdevanje prirodnim gasom domacinstava, male privrede, komunalnih potrošaca i drugih korisnika prirodnog gasa na teritoriji Opštine Loznica , kao i ostvarivanje ciljeva osnivaca sadržanih u:

 • obezbeđenju priključenja što većeg broja korisnika prirodnog gasa na izgrađenu distributivnu gasovodnu mrežu, radi stvaranja uslova za korišcenje ekonomičnog ekološkog energenta prirodnog gasa na teritoriji Opštine Loznica
 • stvaranju uslova za rasterećenje elektroenergetskog bilansa Opštine Loznica i Republike Srbije obezbeđenjem tehničko-tehnološkog jedinstva funkcionisanja i razvoja distributivne gradske gasovodne mreže
 • obezbeđenju korišćenja ekološkog energenta sa svim njegovim uticajem na životnu sredinu u Opštini Loznica
 • razvoju i unapređenju delatnosti od posebnog društvenog interesa vezano za distribuciju i korišcenje prirodnog gasa u domacinstvima, maloj privredi i kod komunalnih potrošaca,
 • angažovanju slobodnih kapaciteta domacih proizvodaca gasne opreme, uredaja i instalacija, kao i slobodnih kapaciteta u gradevinarstvu i mašinskoj industriji Opštine Loznica,
 • obezbedenju kontinuiranog i bezbednog obavljanja delatnosti distribucije prirodnog gasa na podrucju teritorije Opštine Loznica, kao delatnosti od opšteg interesa i zadovoljenja potreba korisnika prirodnog gasa za ovim energentom,
 • racionalnijeg korišcenja raspoloživih materijalnih i kadrovskih resursa Opštine Loznica i osnivaca na realizaciji programa gasifikacije,
 • sticanja dobiti.

Utvrdeni ciljevi predstavljaju zajednicki poslovni interes osnivaca Društva.

Društvo bez upisa u sudski registar obavlja i druge delatnosti koje služe delatnosti upisanoj u registar, a koje se uobicajeno obavljaju uz te delatnosti, u manjem obimu i povremeno.